937 75 01 10

a8020531@xtec.cat

c/ Mur 36-40

08760 Martorell

08:00 - 18:00

de dilluns a divendres

937 75 01 10

a8020531@xtec.cat

c/ Mur 36-40

08760 Martorell

08:00 - 18:00

de dilluns a divendres

PROJECTES EDUCATIUS

Eixos principals de la nostra acció educativa

1

De P3 a 2n de Batxillerat

Som una escola de doble línia des de P3 fins a 4t d’ESO i amb un batxillerat privat on s’imparteixen les modalitats d’humanitats i ciències socials, i la de ciències i tecnologia.

Una escola amb més de 150 anys d’experiència en l’educació, amb esperit innovador on el centre de l’aprenentatge és l’alumnat.

Una escola amb un projecte educatiu de continuïtat en totes les etapes.

2

Intel·ligències múltiples

Per què treballar per intel·ligències múltiples?

  • Perquè d’aquesta manera coneixem millor les capacitats dels alumnesi els podem acompanyar i orientar al llarg de tot el seu procés educatiu.
  • Perquè, encara que els alumnes tinguin desenvolupades unes intel·ligències més que unes altres, cal incentivar cadascuna d’elles si volem donar-los una educació completa. Aquesta educació més global, d’altra banda, també l’ajudarà a reforçar aquelles competències que ja té més desenvolupades.
  • Perquè es pot aprendre un mateix coneixement des de cada una de les intel·ligències. Així, si per exemple els nostres alumnes tenen més desenvolupada la intel·ligència musical, podem crear condicions i oportunitats perquè a partir d’aquesta intel·ligència aprenguin continguts com les taules de multiplicar o un tema de ciències naturals, a través, per exemple, de l’entonació o de la repetició d’una cançó.
  • Perquè contribueixen a millorar la seva autoestima; tradicionalment s’han valorat més les intel·ligències logicomatemàtica i lingüística, però actualment es pot afirmar que hi ha diferents formes d’entendre i representar el món, múltiples intel·ligències, totes elles importants per al desenvolupament dels alumnes .
3

ESCOLA MULTILINGÜE

El projecte consta de diferents propostes pedagògiques adaptades a cada edat amb l’objectiu de fer dels idiomes estrangers llengües vives, útils i necessaris per ser utilitzades en diverses situacions comunicatives del dia a dia de l’aula i de l’escola.

L’ensenyament de l’anglès a la nostra escola és molt important. Per aquest motiu es comença a introduir a P3 i s’imparteix a tots els cursos com a matèria específica. L’AICLE està implantat des d’Infantil fins a 4t d’ESO a moltes matèries: Games, Arts education, Talk and learn, tallers, tecnologia, educació física en anglès a l’ESO… Es fa francès com a segona llengua estrangera a 6è i altres assignatures de francès a l’ESO.

Fem els casals d’estiu en anglès i anem a veure obres de teatre també en anglès.

A batxillerat tenim l’opció de cursar el batxillerat Dual.