937 75 01 10

a8020531@xtec.cat

c/ Mur 36-40

08760 Martorell

08:00 - 18:00

de dilluns a divendres

937 75 01 10

a8020531@xtec.cat

c/ Mur 36-40

08760 Martorell

08:00 - 18:00

de dilluns a divendres

Serveis

ASSEGURANÇA ESCOLAR

L’escola té contractat un servei d’assegurança escolar que cobreix l’atenció mèdica per a accidents al centre, trencament d’ulleres i trencament de dents.

Els centres concertats per a atendre aquests serveis, amb autorització segellada de l’escola, són:

 • ESMA
 • INSTITUT DENTAL
 • CENTRE D’OFTALMOLOGIA ASEPEYO

SERVEI DE MENJADOR

L’escola disposa de cuina pròpia. Aquest servei inclou monitores especialitzades tant a l’hora de l’àpat com a les hores posteriors a aquests. Es duu a terme una programació adequada a cada edat.

S’informa detalladament del menú de cada mes en aquest mateix web i a través de correu electrònic a totes les famílies.

SERVEI D'ACOLLIDA

Per a aquells pares i mares que heu de portar els fills abans d’hora o els heu de recollir més tard, l’AMPA ofereix el servei d’acollida en tres torns:

 • Matí: de 7:45 a 9h
 • Migdia: de 13 a 13:30h

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Són accions formatives organitzades per l’AMPA. Aquestes activitats tenen per finalitat facilitar als alumnes el seu desnvolupament integral en aspectes no contemplats en el currículum escolar.

No tenen caràcter lucratiu i són finançades per les famílies dels alumnes que les realitzen.

 • Anglès
 • Karate
 • Ball modern
 • Robòtica
 • Colònies primària
 • Casal d’estiu
 • Casal setembre