937 75 01 10

a8020531@xtec.cat

c/ Mur 36-40

08760 Martorell

08:00 - 18:00

de dilluns a divendres

937 75 01 10

a8020531@xtec.cat

c/ Mur 36-40

08760 Martorell

08:00 - 18:00

de dilluns a divendres

Educació Infantil

EDUCACIÓ INFANTIL

Al llarg de l’etapa d’educació infantil els nens i nenes van desenvolupant les seves capacitats cognitives, psicomotores, d’equilibri personal, de relació interpersonal i d’integració social.
Els hàbits es fonamenten en valors que guien i regulen la conducta personal i social, s’aprèn de l’error i també de l’èxit.

Per un millor desenvolupament personal cal millorar tot el procés d’aprenentatge, l’esforç, la constància, la motivació i respectar-ne les característiques individuals de cada nen/a.

Els infants són diferents. La diversitat però, no representa un impediment per a l’aprenentatge sinó un enriquiment, ja que, si bé els infants necessiten seguretat per a poder explorar el món, també han de conviure amb iguals per tal d’aprendre els uns dels altres i intercanviar coneixements. La diversitat pot aportar un intercanvi molt més ric.

En finalitzar l’etapa d’educació infantil el nen i nena ha d’haver adquirit unes capacitats:
Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònom.
Aprendre a pensar i a comunicar.
Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.
Aprendre a conviure i habitar el món.

Aquestes capacitats els permetrà anar formant part d’una societat culturalment organitzada.

ACOLLIDA
El moment d’arribada a l’escola al matí és molt important perquè permet un apropament emocional amb els infants i la interacció entre ells.  Permet entendre i situar els fets personals dins la dinàmica de l’aula i a més a més treballar cançons, contes, poemes, estructures lingüístiques i emocions.

PROJECTES
El treball per projectes és una metodologia que es basa en oferir mitjans que puguin ajudar als nens i les nenes a pensar per ells mateixos, a investigar, a aprendre dels seus errors i dels seus encerts i d’aquesta manera també a aprendre a ser crítics. Aquests projectes tenen aplicació en el món real més enllà de l’aula i busquen crear una educació interdisciplinària amb un significat proper a l’infant.

RACONS
És una manera d’organitzar els espais de treball del grup classe delimitant-los i dotant-los dels materials i estris necessaris per realitzar les activitats d’ensenyament-aprenentatge. En els racons, els nens i nenes individualment, en parella o en petit grup, treballen simultàniament. Ho fan tot jugant, manipulant, fent hipòtesis, experimentant, verbalitzant i/o registrant gràficament el procés i/o resultats. A més a més potencia la necessitat i ganes d’aprendre dels infants.

Els racons són una metodologia més creativa i flexible on els nens/es aprenen a observar, explorar, manipular, descobrir, crear… però sobretot, el que és més important, deixen temps i espai per pensar.

TREBALL PER INTEL.LIGÈNCIES MÚLTIPLES (novetat curs 17-18)

LUDILLETRES
Programa de lectoescriptura creativa de P3 a P5.
Amb ludilletres es fonamenta l’adquisició de la lectoescriptura i l’interès per la lectura i els contes.  Utilitzant un mètode d’estimulació primerenca que afavoreix l’atenció i la concentració i la capacitat d’aprenentatge a partir d’activitats que tenen en compte totes les intel·ligències per poder arribar millor a tot l’alumnat i fer del procés de la lectoescriptura una activitat motivadora, natural i competencial.

ENTUSIASMAT
És un programa didàctic-pedagògic de 3 a 12 anys. Basat en les intel·ligències múltiples que permet treballar les matemàtiques d’una manera contextualitzada i adaptada a la realitat dels alumnes.  Permet aprendre competencialment respectant els ritmes i adaptant els continguts a la realitat dels alumnes.

DESDOBLAMENTS
Dividim la classe en dos grups per poder donar una atenció més personalitzada als alumnes.

Llenguatge/Joc simbòlic

PSICOMOTRICITAT
Dues hores de psicomotricitat setmanal.

L’atenció individualitzada o atenció a la diversitat és un treball en valors que pretén treure el millor de cadascun dels nostres alumnes i que, a la vegada, col·labora a un bon ambient de convivència escolar i condueix a la cohesió social.

Tots necessitem aquesta atenció i no ha de relacionar-se amb la detecció de problemes sinó amb les peculiaritats personals en l’àmbit emocional, intel·lectual, acadèmic i social.

Com a escola, utilitzem diverses estratègies per aconseguir que el procés d’ensenyament i aprenentatge sigui el màxim d’eficaç:

  • Desdoblaments de grups i hores de docència compartida en matèries curriculars que redueixen la ràtio d’alumne per professor.
  • Seguiment dels aprenentatges dels alumnes donant-los suport dins l’aula.

Totes aquestes accions són planificades i supervisades per la comissió d’atenció a la diversitat de la que disposa el centre.