937 75 01 10

a8020531@xtec.cat

c/ Mur 36-40

08760 Martorell

08:00 - 18:00

de dilluns a divendres

937 75 01 10

a8020531@xtec.cat

c/ Mur 36-40

08760 Martorell

08:00 - 18:00

de dilluns a divendres

Educació Infantil

EDUCACIÓ INFANTIL

La finalitat de l’educació infantil és contribuir al desenvolupament integral i harmònic dels infants, en totes les seves dimensions, tant personals com de relació amb les altres persones, en col·laboració amb la família i l’entorn, i garantir la igualtat d’oportunitats.

A infantil s’inicia el procés de desenvolupament de les competències clau que s’aniran adquirint durant tota la l’educació bàsica, i que treballem a partir de quatre eixos:

  • UN INFANT QUE CREIX AMB AUTONOMIA I CONFIANÇA
  • UN INFANT QUE ES COMUNICA AMB DIFERENTS LLENGUATGES
  • UN INFANT QUE DESCOBREIX L’ENTORN AMB FACILITAT
  • UN INFANT QUE FORMA PART DE LA DIVERSITAT DEL MÓN QUE L’ENVOLTA

EMAT

Projecte  basat en les intel·ligències múltiples que dona estratègies als nostres infants per poder analitzar i solucionar situacions matemàtiques en contextos pràctics fent servir diferents estímuls.

LUDILLETRES

Projectes de lectoescriptura que valoren el llenguatge com a eina de comunicació oral i escrita  i que permet la comprensió de la realitat , la construcció dels aprenentatges i l’autoregulació dels pensaments i les emocions.

PROJECTES

El seu l’objectiu és afavorir un aprenentatge útil per a formar ciutadans i ciutadanes crítics, amb opinió pròpia, autònoms i que siguin capaços de resoldre els nous reptes en cooperació amb els altres.

ESPAI DE JOC SIMBÒLIC

Espai destinat a l’activitat lúdica que necessita una participació lliure ,imaginativa i creadora. Permet als infants recrear experiències quotidianes, assumir rols diferents als habituals, treballar actituds de col·laboració, respecte i integració . També implica fer  un ús diversificat del llenguatge, la distribució de rols i el respecte per unes normes mínimes.

CAMBRIDGE

A l’etapa d’infantil  és un moment on hi ha  més predisposició a l’aprenentatge de les llengües. És un moment  clau per aprendre una llengua i integrar-la d’una manera natural i espontània a partir de rutines, jocs i diferents activitats.

ACOLLIDA

Moment privilegiat del dia, temps d’arribada a l’escola on s’afavoreix l’escolta  i l’expressió, temps de compartir.

PSICOMOTRICITAT

Volem afavorir el desenvolupament harmònic dels nostres infants en un medi privilegiat que estimula el procés de creixement i del desenvolupament de la pròpia identitat a partit del joc espontani.

HORA DEL CONTE

Els contes són una eina educativa fonamental. Ens expliquen històries i aventures que ens transmeten valors educatius i ens socialitzen. No només fan gaudir els infants amb històries, personatges i diferents situacions que captiven el seu imaginari i que són una font de creació, inspiració i imaginació, sinó que també els ofereixen models a seguir.

MÚSICA

La música és un art i un mitjà molt important d’expressió, no sols amb la resta de persones, sinó també amb nosaltres mateixos. Entre els beneficis que aporta en els més petits, en destaquem quatre i són els següents: Estimulació de la memòria, de la capacitat d’atenció i concentració; Millora de l’expressivitat de l’infant; Estimulació de la intel·ligència; Interiorització dels conceptes musicals bàsics.

INSPIRA’T

La finalitat és promoure que els infants siguin protagonistes del seu propi procés d’aprenentatge, un ambient que sigui estimulador, creatiu i participatiu on els nens i nenes actuïn, però també reflexionin sobre la seva pròpia acció des d’una posició activa i competent, i que possibiliti la comunicació i la trobada amb les persones que l’habiten.