937 75 01 10

a8020531@xtec.cat

c/ Mur 36-40

08760 Martorell

08:00 - 18:00

de dilluns a divendres

937 75 01 10

a8020531@xtec.cat

c/ Mur 36-40

08760 Martorell

08:00 - 18:00

de dilluns a divendres

Educació Primària

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

En aquesta etapa que va dels 6 als 12 anys als infant se’ls hi proporciona un marc d’aprenentatge que li permet iniciar-se en l’adquisició de les competències bàsiques fent-los partícips d’una educació que els permet assegurar el seu desenvolupament personal i posar les bases d’una formació basada en l’autonomia personal, la responsabilitat, la solidaritat, la llibertat, la participació i el compromís individual i col·lectiu: conèixer els elements bàsics de la llengua, l’entorn geogràfic, la historia i les tradicions que li permetin arrelar-se al país, i poder participar en la construcció d’un món millor i continuar aprenent al llarg de la vida.

PROJECTES
El treball per projectes és una metodologia que es basa en oferir mitjans que puguin ajudar als nens i les nenes a pensar per ells mateixos, a investigar, a aprendre dels seus errors i dels seus encerts i d’aquesta manera també a aprendre a ser crítics. Aquests projectes tenen aplicació en el món real més enllà de l’aula i busquen crear una educació interdisciplinària amb un significat proper a l’infant.

TREBALL COOPERATIU I COMPETENCIAL
Vivim l’aprenentatge com una oportunitat d’adquirir competències per ser ciutadans actius, amb eines de treball en equip fent activitats dirigides per aprendre a gestionar l’organització del grup, amb unes normes molt clares. Potenciant l’aprenentatge entre iguals.

TREBALL PER INTEL.LIGÈNCIES MÚLTIPLES (novetat curs 17-18 fins 2n primària)

ENTUSIASMAT
És un programa didàctic-pedagògic de 3 a 12 anys. Basat en les intel·ligències múltiples que permet treballar les matemàtiques d’una manera contextualitzada i adaptada a la realitat dels alumnes. Permet aprendre competencialment respectant els ritmes i adaptant els continguts a la realitat dels alumnes.

TECNOLOGIA I ROBÒTICA
Treballem des de ben petits el llenguatge de la programació a partir de robòtica. La tecnologia es viu com a una eina d’aprenentatge transversal (Ipads, pissarres digitals interactives i ordinadors).

GRUPS REDUÏTS I DESDOBLAMENTS
Potenciem el treball en grup reduït i els desdoblaments, per tal que l’atenció a l’alumnat pugui personalitzar-se i l’acompanyament del docent sigui de qualitat.

MULTILINGÜISME
Entenem l’aprenentatge de l’anglès com una vivència interdisciplinària per això, a part de les hores reglades i la complementària Talk and learn fem a partir de 3r Arts Education (Visual i plàstica) en aquesta llengua.

L’atenció individualitzada o atenció a la diversitat és un treball en valors que pretén treure el millor de cadascun dels nostres alumnes i que, a la vegada, col·labora a un bon ambient de convivència escolar i condueix a la cohesió social.

Tots necessitem aquesta atenció i no ha de relacionar-se amb la detecció de problemes sinó amb les peculiaritats personals en l’àmbit emocional, intel·lectual, acadèmic i social.

Com a escola, utilitzem diverses estratègies per aconseguir que el procés d’ensenyament i aprenentatge sigui el màxim d’eficaç:

  • Desdoblaments de grups i hores de docència compartida en matèries curriculars que redueixen la ràtio d’alumne per professor. Des de tercer fins a sisè de primària les matèries amb més càrrega lectiva com són les llengües i les matemàtiques, es desdoblen de forma heterogènia fent, dels dos grups, tres.
  • Seguiment dels aprenentatges dels alumnes donant-los suport dins l’aula i fora si és necessari.
  • Plans individualitzats elaborats en casos específics.

Totes aquestes accions són planificades i supervisades per la comissió d’atenció a la diversitat de la que disposa el centre.