937 75 01 10

a8020531@xtec.cat

c/ Mur 36-40

08760 Martorell

08:00 - 18:00

de dilluns a divendres

937 75 01 10

a8020531@xtec.cat

c/ Mur 36-40

08760 Martorell

08:00 - 18:00

de dilluns a divendres

Educació Primària

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

La finalitat de l’educació primària és preparar els alumnes perquè puguin donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant. Els nens han d’aprendre a pensar i actuar de manera integrada, considerant les interconnexions i interrelacions entre els aprenentatges. S’ha de promoure, de manera transversal, l’adquisició d’hàbits i valors per resoldre problemes i situacions des de qualsevol de les àrees curriculars, s’ha de fomentar la iniciativa, la creativitat, l’esperit crític i el gust per aprendre, i s’ha de desenvolupar la capacitat de l’esforç i la cultura del treball.

La intervenció educativa es dirigeix a promoure en l’alumnat l’adquisició dels objectius d’etapa i de les competències clau en les quals es fonamenta l’aprenentatge competencial

Les competències clau són:

  • Competència en comunicació lingüística
  • Competència plurilingüe
  • Competència matemàtica i en ciència, tecnologia i enginyeria
  • Competència digital
  • Competència personal, social i d’aprendre a aprendre
  • Competència ciutadana
  • Competència emprenedora
  • Competència en consciència i expressió culturals

EMAT

Projecte didàctic  basat en les intel·ligències múltiples perquè els  alumnes descobreixin les matemàtiques a través de les activitats que més s’adapten a les seves habilitats. A partir de jocs i activitats, els infants desenvolupen les habilitats matemàtiques necessàries per afrontar els reptes del seu dia a dia. La intenció és la d’acompanyar-los en aquest procés que va del pensament concret al pensament abstracte.

LUDILLETRES

Projectes de llengua catalana i castellana on tots els nens i nenes gaudeixen aprenent a llegir i a escriure. Per això, es fan  activitats que donen resposta a tots els estils d’aprenentatge, amb adaptacions per cobrir les necessitats de cada alumne.

SUPERLLETRES

Projectes de llengües integrades i literatura per a cicle mitjà, per tal que els alumnes siguin els protagonistes del seu aprenentatge. Un ensenyament integrat de les llengües, amb una seqüenciació dels aspectes comuns de les àrees de català i castellà que permet als alumnes no repetir continguts i dur a terme un aprenentatge funcional.

PROJECTES

L’objectiu és afavorir que l’aprenentatge escolar sigui útil per a formar ciutadans i ciutadanes crítics, amb opinió pròpia, autònoms i que siguin capaços de resoldre els nous reptes en cooperació amb els altres. La societat evoluciona i cada vegada més hem de preparar els nostres alumnes per donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant.

TREVA

Per aconseguir la millora del rendiment acadèmic mitjançant el desenvolupament de l’atenció, la memòria, utilitzem les Tècniques de Relaxació Vivencial aplicades a l’Aula, disminuint l’estrès, el malestar i millorant la intel·ligència emocional.

ESCACS

Recurs pedagògic per treballar amb els alumnes habilitats mentals i valors bàsics per a qualsevol procés d’ensenyament i aprenentatge, i també per a la vida.

ARTS EDUCATION

L’objectiu és desenvolupa la imaginació, la creativitat i la fantasia dels infants segons les seves capacitats adquirides, i tot això ho fem amb llengua anglesa.

TALK AND LEARN

Aprenem anglès, a partir de converses espontànies a l’aula, jocs, petits projectes… s’adquireixen estructures orals i escrites pròpies de la llengua anglesa útils per la vida quotidiana.

TRANSFORMA

Formem els nostres alumnes en els valors de servei a la comunitat aprenent i treballant sobre necessitats reals del seu entorn amb l’objectiu de millorar-lo. Per això duem a terme projectes d’aprenentatge i servei (APS) des de primer de primària. Perquè els nostres alumnes són ciutadans del demà.

INFORMÀTICA

Treballem la competència digital  a partir del pensament computacional educant en la programació i la robòtica  a partir de diferents programes.

T. DE TEATRE

L’objectiu és potenciar l’expressió oral i corporal a través de textos i representacions teatrals.

MÚSICA/XIC SESSION

La finalitat és complementar i ampliar els coneixements de l’assignatura de música, especialment la interpretació instrumental, potenciant la pràctica de l’instrument de l’escola, l’Ukelele.

FRANCÈS

Iniciem  els  nostres alumnes a una segona llengua estrangera seguint el projecte multilingüe de l’escola. Es començarà a sisè i continuarà fins a 3r d’ESO.

CAMBRIDGE

Cambridge Educational Partner Aliança. Sabem de la importància dels idiomes en el moment que vivim. Per això, formem als nostres alumnes des de I3 perquè tinguin un bon nivell d’anglès i el puguin acreditar. La nostra auxiliar de conversa ens ajuda a millorar la parla.