937 75 01 10

a8020531@xtec.cat

c/ Mur 36-40

08760 Martorell

08:00 - 18:00

de dilluns a divendres

937 75 01 10

a8020531@xtec.cat

c/ Mur 36-40

08760 Martorell

08:00 - 18:00

de dilluns a divendres

Batxillerat

BATXILLERAT

El Batxillerat és una etapa educativa dels estudis secundaris postobligatoris que consta d´un cicle acadèmic de dos cursos.

El batxillerat es divideix en matèries comunes que cursen tots els alumnes i contribueixen a la funció formativa general del batxillerat. Aproximadament, representen el 45% del currículum; i les matèries de modalitat que  són diferents en funció de l´itinerari triat i proporcionen a l’alumnat una dimensió més especialitzada del seu currículum. Aproximadament, representen el 55% del currículum

El curs es divideix en tres trimestres.
Al final de cada trimestre s’informa als pares dels resultats amb el corresponent butlletí de notes.
Les notes de les avaluacions s’expressaran amb un nombre i un decimal.
A l’acabar cadascun dels trimestres es dedica 1 setmana a realitzar els exàmens finals de trimestre (no hi ha classes).
Durant el curs es preveuen activitats de recuperació. En alguns casos, això permetrà recuperar matèries pendents del trimestre anterior.
A l’acabar el 3r trimestre es fa l’avaluació final de totes les matèries (principis de juny).

Hi ha prevista una avaluació extraordinària pels alumnes amb alguna matèria pendent (mitjans de juny).

La nota final de les diferents matèries s’expressarà amb un valor enter en l’escala de l’1 al 10.

Al finalitzar el batxillerat i un cop superades totes i cadascuna de les matèries es calcularà la NOTA FINAL DEL BATXILLERAT

 Què és el treball de recerca?
És un treball d’investigació a petita escala que han de fer tots els alumnes al llarg dels dos cursos.
El paper del tutor del TR en l´elaboració del mateix és només el d´orientar.
Són els alumnes els qui s´han de convertir en autèntics protagonistes que dissenyin,decideixin i controlin l´activitat proposada.

Una vegada escollit el tema del Treball de Recerca i realitzat el procés d´investigació, caldrà elaborar un document escrit, degudament estructurat, que reculli i reflecteixi tota la recerca.

Aquest document s´anomena memòria escrita, la finalitat de la qual és comunicar, d´una manera organitzada, clara i precisa, els resultats o conclusions a què s´han arribat en l´estudi d´un tema, així com la metodologia utilitzada, el procés seguit, els documents consultats i tots els elements que permetin verificar la validesa dels resultats.

Cal recordar que la nota del Treball de Recerca correspon al 10% de la nota total de tot el batxillerat, és a dir, una vegada realitzada la mitja entre 1r i 2n de BTL, aquesta correspondrà  a un 90% de la nota final i el 10% restant serà la nota obtinguda en el Treball de Recerca.

DESCARREGAR PDF INFOGRAFIA TR

L´horari lectiu de dilluns a divendres és de 8h del matí fins a les 14.30h del migdia.

El Col·legi “La Mercè” de Martorell acull cada any la celebració de la denominada  Setmana de la Ciència i les Lletres. Es duen a terme un conjunt de pràctiques als laboratoris, tallers, xerrades/col·loquis i activitats diverses que s’adreça especialment als estudiants de 1r de Batxillerat del centre.

Els alumnes segueixen un atapeït i variat programa durant les sessions de matí, dividits entre aquells que cursen les modalitats científica i tecnològica i els que s’han inclinat per la modalitat humanística-social.

A banda de l’horari lectiu, s’organitzen un seguit d’activitats de tarda obertes a tot el públic.