937 75 01 10

a8020531@xtec.cat

c/ Mur 36-40

08760 Martorell

08:00 - 18:00

de dilluns a divendres

937 75 01 10

a8020531@xtec.cat

c/ Mur 36-40

08760 Martorell

08:00 - 18:00

de dilluns a divendres

Professorat

PROFESSORAT

EQUIP DIRECTIU

Director: Dani Moll

Sotsdirectora: Carme Gil

Cap d’estudis infantil i primària: Montse Esteve

Cap d’estudis secundària i batxillerat: Zaira Álvarez

Claustre Infantil i Primària

INFANTIL

P3A: Mireia Pérez

P3B: Elisabet Argelich

P4A: Montse Estébanez

P4B: Núria Pujol

P5A: Idoia Santamaría

P5B: Núria Vila

Coordinació: Idoia Santamaría

CICLE INICIAL DE PRIMÀRIA

Tutoria 1rA: Adrià Valls Vila

Tutoria 1r B: Ivette Valls Vila

Tutoria 2nA: Ton Toset

Coordinació: Ton Toset

CICLE MITJÀ DE PRIMÀRIA

Tutoria 3rA:  Carme Anguela

Tutoria 3rB:  Adela Villegas

Tutoria 4tA: Montse Roig

Tutoria 4tB: Cristina Casas

Coordinació: Montse Roig

CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA

Tutoria 5èA: Albert Batllevell

Tutoria 5èB: Ester Font

Tutoria 6èA: Eva Pujol

Tutoria 6èB: Ariadna Perelló

Coordinació: Ariadna Perelló

Especialistes d’infantil i primària: Cira Gómez, Inés Ruiz, Maite García, Sole Nieto, Carme Marín, Andrés García.

Claustre Secundària i Batxillerat

ESO

Tutoria 1rA: Elisabet Puig

Tutoria 1rB: Anna Marcè

Tutoria 2nA: Sole Guevara 

Tutoria 2nB: Jordi Ibáñez

Coordinació 1r cicle: Montse Ariza

Tutoria 3rA: Dolors Roda

Tutoria 3rB: Olga Folqué

Tutoria 4tA: Maria Pujol

Tutoría 4tB: Elisabet Campos

Coordinació 2n cicle: Raül Gàmez

BATXILLERAT

Tutoria 1r: Jordan Rodríguez – Zaira Álvarez

Tutoria 2n: Montse Tió – Montse Font

Coordinació btl: Montse Tió

Coordinador Batxillerat Dual: Josep Anton Garrido

Altres professors: Eva Pujol, Toni Comaposada, Óscar Esqué, Yolanda Mansilla.

EQUIP D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Infantil i primària: Carme Gil

Secundària: Montse Ruiz

Vetlladores: Cristina, Deimi i Mari