937 75 01 10

a8020531@xtec.cat

c/ Mur 36-40

08760 Martorell

08:00 - 18:00

de dilluns a divendres

937 75 01 10

a8020531@xtec.cat

c/ Mur 36-40

08760 Martorell

08:00 - 18:00

de dilluns a divendres

Professorat

PROFESSORAT

EQUIP DIRECTIU

Directora pedagógica: Montse Font

Sotsdirectora: Montse Estébanez

Cap d’estudis infantil i primària: Carme Gil

Cap d’estudis secundària i batxillerat: Zaira Álvarez

EQUIP D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Infantil i primària: Carme Gil

Secundària: Montse Ruiz

Vetlladores: Carmen Poyato i Maria Drets

INFANTIL

P3A: Míriam Alba

P3B: Mireia Pérez

P4A: Montse Esteve

P4B: Idoia Santamaría

P5 A: Núria Vila

P5B: Ivette Valls

Coordinació: Montse Esteve

CICLE INICIAL DE PRIMÀRIA

Tutoria 1rA: Adrià Valls

Tutoria 1rB: Núria Pujol

Tutoria 2nA: Anna Rubio

Tutoria 2nB: Ton Toset

Coordinació: Núria Pujol

CICLE MITJÀ DE PRIMÀRIA

Tutoria 3rA:  Adela Villegas

Tutoria 3rB: Carme Anguela

Tutoria 3r C: Sole Nieto

Tutoria 4tA: Montse Roig

Tutoria 4tB: Cristina Casas

Tutoria 4t C: carme Marín

Coordinació: Montse Roig

CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA

Tutoria 5èA: Ariadna Perelló

Tutoria 5èB: Ester Font

Tutoria 5è C: Albert Batllevell

Tutoria 6èA: Eva Pujol

Tutoria 6èB: Dani Moll

Tutoria 6è C: Anna Serra

Coordinació: Dani Moll

Especialistes infantil i primària:  Elisabeth Argelich, Maite García, Inés Ruiz, Andrés García, Montse Estébanez.

ESO

Tutoria 1rA: Susana Royo

Tutoria 1rB: Yolanda Mansilla

Tutoria 2nA: Elisabet Puig

Tutoria 2nB: Montse Ariza

Coordinació 1r cicle: Sole Guevara

Tutoria 3rA: Olga Folqué

Tutoria 3rB: Dolors Roda

 4t ESO

Itinerari social: Elisabet Campos

Itinerari científic: Maria Pujol

Itinerari cicles: Montse Ruiz

Coordinació 2n cicle: Raül Gàmez

BATXILLERAT

Tutoria 1r: Jordi Ibáñez

Tutoria 2n: Montse Tió

Coordinació btl: Montse Tió

Coordinador Batxillerat Dual: Josep Anton Garrido

Altres professors: Ana Marcè, Toni Comaposada, Jordan Rodríguez, Óscar Esqué, Montse Torras.