937 75 01 10

a8020531@xtec.cat

c/ Mur 36-40

08760 Martorell

08:00 - 18:00

de dilluns a divendres

937 75 01 10

a8020531@xtec.cat

c/ Mur 36-40

08760 Martorell

08:00 - 18:00

de dilluns a divendres

Professorat

PROFESSORAT

EQUIP DIRECTIU

Director pedagògic: Dani Moll

Sotsdirectora: Carme Gil

Cap d’estudis infantil i primària: Montse Esteve

Cap d’estudis secundària i batxillerat: Zaira Álvarez

Claustre Infantil i Primària

INFANTIL

P3A: Mireia Pérez

P3B: Núria Vila

P4A: Idoia Santamaría

P4B: Elisabet Argelich

P5A: Cira Gómez

P5B: Ivette Valls

Coordinació: Idoia Santamaría

CICLE INICIAL DE PRIMÀRIA

Tutoria 1rA: Núria Pujol

Tutoria 2nA: Anna Rubio

Tutoria 2nB: Ton Toset

Coordinació: Núria Pujol

CICLE MITJÀ DE PRIMÀRIA

Tutoria 3rA:  Carme Anguela

Tutoria 3rB:  Adela Villegas

Tutoria 4tA: Montse Roig

Tutoria 4tB: Cristina Casas

Coordinació: Montse Roig

CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA

Tutoria 5èA: Ariadna Perelló

Tutoria 5èB: Ester Font

Tutoria 6èA: Eva Pujol

Tutoria 6èB: Anna Serra

Coordinació: Ariadna Perelló

Especialistes d’infantil i primària: Inés Ruiz, Maite García, Sole Nieto, Montse Estébanez, Adrià Valls, Albert Batllevell, Carme Marín, Andrés García.

Claustre Secundària i Batxillerat

ESO

Tutoria 1rA: Anna Marcè

Tutoria 1rB: Elisabet Puig

Tutoria 2nA: Montse Font

Tutoria 2nB: Jordi Ibáñez

Coordinació 1r cicle: Montse Ariza

 

Tutoria 3rA: Dolors Roda

Tutoria 3rB: Olga Folqué

Tutoria 4tA: Maria Pujol

Tutoría 4tB: Elisabet Campos

Coordinació 2n cicle: Raül Gàmez

BATXILLERAT

Tutoria 1r: Jordan Rodríguez

Tutoria 2n: Montse Tió

Cotutoria: Sole Guevara

Coordinació btl: Montse Tió

Coordinador Batxillerat Dual: Josep Anton Garrido

Altres professors: Eva Pujol, Toni Comaposada, Óscar Esqué, Yolanda Mansilla.

EQUIP D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Infantil i primària: Carme Gil

Secundària: Montse Ruiz

Vetlladores: Cristina Córcoles, Anna i Mari