• 93 775 01 10
  • DLL - DV 8h-18h
  • Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
ESO - EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

L’Educació Secundària Obligatòria (ESO) és una etapa educativa on l’alumne ha d’adquirir tot una sèrie de coneixements, habilitats i actituds que l’acabin  formant com a persona i que li  permetin accedir o bé a la vida activa o bé a estudis posteriors.

 

En aquesta etapa que va dels 12 als 16 anys se’ls hi proporciona a l’alumnat un marc d’aprenentatge que els ajuda a consolidar l’adquisició de les competències bàsiques fent-los partícips d’una educació que els permet assegurar el seu desenvolupament personal i que desenvolupa  les bases d’una formació basada en l’autonomia personal, la responsabilitat, la solidaritat, la llibertat, la participació i el compromís individual i col·lectiu: assolir els elements bàsics de la llengua, les matemàtiques, la ciència i l’entorn geogràfic, la història i poder participar en la construcció d’un món millor i continuar aprenent al llarg de la vida.

 

L'Educació Secundària Obligatòria s'organitza en diferents matèries i el quart curs té complementàriament caràcter orientador, tant per als estudis posteriors, com per a la integració a la vida laboral.

 

PROPOSTA EDUCATIVA
COMPETÈNCIES BÀSIQUES

S'entén per competència la capacitat d'utilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació.

Les competències bàsiques es desenvoluparan en les diferents matèries i amb activitats de diferents graus de complexitat que comportin connexions entre continguts interdisciplinaris i s’integraran les diferents experiències i aprenentatges dels alumnes.

PROJECTES

Educat 2.0

Promovem l’ús dels instruments digitals en els processos d’ensenyament i aprenentatge amb la incorporació d’ordinadors portàtils propis de cada alumne.


TREBALL DE SÍNTESI

El treball per projectes és una metodologia que es basa en oferir mitjans que puguin ajudar als joves a pensar per ells mateixos, a investigar, a aprendre dels seus errors i dels seus encerts i d'aquesta manera també a aprendre a ser crítics. Aquests projectes tenen aplicació en el món real més enllà de l'aula i busquen crear una educació interdisciplinària amb un significat proper a l’infant.

Vivim l’aprenentatge com una oportunitat d’adquirir competències per ser ciutadans actius, amb eines de treball en equip fent activitats dirigides per aprendre a gestionar l’organització del grup, amb unes normes molt clares. Potenciant l’aprenentatge entre iguals.


PROJECTE DE RECERCA

En el quart curs tot l’alumnat elabora un Projecte de Recerca en equip. Aquest projecte ha d’estar constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i recerca realitzades per l’alumnat entorn d’un tema escollit i acotat, en part, per l'alumnat mateix i sota l’orientació del professor.


ROBÒTICA

Continuem treballant el llenguatge de la programació a partir de robòtica. La tecnologia es viu com a una eina d’aprenentatge transversal (pissarres digitals interactives i ordinadors)GRUPS REDUÏTS I DESDOBLAMENTS

Potenciem el treball en grup reduït i els desdoblaments, per tal que l’atenció a l’alumnat pugui personalitzar-se i l’acompanyament del docent sigui de qualitat.


MULTILINGÜISME

Entenem l’aprenentatge de l’anglès com una vivència interdisciplinària per això, a part de les hores reglades i també les matèries curriculars de Technologies 1r i 2n d’ESO i Physical Education (EF) 3r i 4t d’ESO en aquesta llengua, així com les matèries optatives de Traditional & adapted games 1r d’ESO i Creative English i les complementàries de taller d’anglès a 3r i 4t d’ESO.

També comptem amb l’auxiliar nadiu de conversa en grups reduïts, així com estades a països de parla anglesa.
PLA DE CONVIVÈNCIA

Es porten a terme accions que van adreçades a la millora del clima a l’aula, al centre o a l’entorn.


MEDIACIÓ

La mediació ens permet desenvolupar un ambient escolar més relaxat i productiu, fomentant la capacitat de diàleg i la millora de les habilitats comunicatives -sobretot l'escolta activa-, prevenint la violència i introduint l'educació per a la pau.

TREVA

Ús del Programa TREVA (Tècniques de Relaxació Vivencial Aplicades a l'Aula) per aconseguir la millora del rendiment acadèmic mitjançant el desenvolupament de l’atenció, la memòria i el clima de l’aula, disminuint l’estrès i el malestar i millorant la intel·ligència emocional.

COMPLEMENTÀRIES

Informàtica/Robòtica 1r d’ESO

Informàtica/Taller de càlcul 2n d’ESO

Informàtica/ English Workshop 3r i 4t d’ESO

HORARISL´horari lectiu és el següent:

1r i 2n d’ESO

Dilluns, dimarts i dijous de 9h a 13.30h i de 15h a 17h

Dimecres de 8h a 13.30h i de 15h a 17h

Divendres de 8h a 14.30h

3r i 4t d’ESO

Dilluns de 8h a 13.30h i de 15h a 17h

Dimarts i dijous de 8h a 13.30h i de 15h a 17h

Dimecres i divendres de 8h a 13.30h